ഫ്ലൈറ്റുകളുടെ താമസം പ്രവചിക്കാനുള്ള വിദ്യയുമായി ഗൂഗിള്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ്

0
62

ഫ്ലൈറ്റുകള്‍ താമസിക്കുന്നത് ഒരു അസാധാരണ സംഭവമല്ല.ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ‘ഇത് നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍’ എന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ലേ. ഇതാ ആ വിദ്യയുമായി ഗൂഗിള്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ്. ഗൂഗിള്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ്-നോട് ഫ്ലൈറ്റ് താമസിക്കാന്‍ സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാല്‍ അതിനു ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാറ്റസും ഗൂഗിളിന്‍റെ പ്രവചനവും കണക്കിലെടുത്ത് ഉത്തരം തരാന്‍ അസിസ്റ്റന്‍റിനു സാധിക്കും. ഗൂഗിള്‍ ഫ്ലൈറ്റില്‍ ഇത് ഇപ്പോഴും ലഭ്യമാണെങ്കിലും ഇത് അസിസ്റ്റന്‍റിലും ഉടന്‍ തന്നെ ലഭ്യമാകും. മെഷീന്‍ ലേണിങ്ങും മുന്‍പുള്ള ഫ്ലൈറ്റുകളുടെ വിവരങ്ങളും വെച്ചാണ് ഈ പ്രവചനം നടത്തുന്നത്. 85% വരെ ശരിയായി കാരണം ഉള്‍പ്പെടെ പ്രവചനം നടത്താന്‍ കഴിയും എന്നതാണ് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു മേന്മ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here