2018 ഫിഫ ലോകകപ്പ് മല്‍സരക്രമം ഇന്ത്യന്‍ സമയത്തില്‍

0
158

 
ക്രമ നമ്പര്‍, മല്‍സരം, തിയ്യതി, ദിവസം, സമയം

1. റഷ്യ X സൗദി അറേബ്യ 14 ജൂണ്‍ 2018 വ്യാഴം 8.30 pm

2. ഈജിപ്ത് X ഉറുഗ്വേ 15 ജൂണ്‍ 2018 വെള്ളി 5.30 pm

3 മൊറോക്കോX ഇറാന്‍
15 ജൂണ്‍ 2018 വെള്ളി 8.30 pm

4. പോര്‍ച്ചുഗല്‍ X സ്‌പെയിന്‍ 15 ജൂണ്‍ 2018 വെള്ളി 11.30 pm

5. ഫ്രാന്‍സ് X ആസ്‌ത്രേലിയ 16 ജൂണ്‍ 2018 ശനി 3.30 pm

6. അര്‍ജന്റീന X ഐസ്‌ലന്‍ഡ് 16 ജൂണ്‍ 2018 ശനി 6.30 pm

7. പെറു X ഡെന്‍മാര്‍ക്ക് 16 ജൂണ്‍ 2018 ശനി 9.30 pm

8. ക്രൊയേഷ്യ X നൈജീരിയ 17 ജൂണ്‍ 2018 ഞായര്‍ 12.30 am

9. കോസ്റ്ററിക്ക X സെര്‍ബിയ 17 ജൂണ്‍ 2018 ഞായര്‍ 5.30 pm

10. ജര്‍മനി X മെക്‌സിക്കോ 17 ജൂണ്‍ 2018 ഞായര്‍ 8.340 pm

11. ബ്രസീല്‍ X സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡ് 17 ജൂണ്‍ 2018 ഞായര്‍ 11.30 pm

12. സ്വീഡന്‍ X ദക്ഷിണ കൊറിയ 18 ജൂണ്‍ 2018 തിങ്കള്‍ 5.30 pm

13. ബെല്‍ജിയം X പനാമ 18 ജൂണ്‍ 2018 തിങ്കള്‍ 8.30 pm

14. ഇംഗ്ലണ്ട് X തുനീഷ്യ 18 ജൂണ്‍ 2018 തിങ്കള്‍ 11.30 pm

15. കൊളംബിയ X ജപ്പാന്‍ 19 ജൂണ്‍ 2018 ചൊവ്വ 5.30 pm

16. പോളണ്ട് X സെനഗല്‍ 19 ജൂണ്‍ 2018 ചൊവ്വ 8.30 pm

17. റഷ്യ X ഈജിപ്ത് 19 ജൂണ്‍ 2018 ചൊവ്വ 11.30 pm

18. പോര്‍ച്ചുഗല്‍ X മൊറോക്കോ 20 ജൂണ്‍ 2018 ബുധന്‍ 5.30 pm

19. ഉറുഗ്വേ X സൗദി അറേബ്യ 20 ജൂണ്‍ 2018 ബുധന്‍ 8.30 pm

20. സ്‌പെയിന്‍ X ഇറാന്‍ 20 ജൂണ്‍ 2018 ബുധന്‍ 11.30 pm

21. ഡെന്‍മാര്‍ക്ക് X ആസ്‌ത്രേലിയ 21 ജൂണ്‍ 2018 വ്യാഴം 5.30 pm

22. ഫ്രാന്‍സ് X പെറു 21 ജൂണ്‍ 2018 വ്യാഴം 8.30 pm

23. അര്‍ജന്റീന X ക്രൊയേഷ്യ 21 ജൂണ്‍ 2018 വ്യാഴം 11.30 pm

24. ബ്രസീല്‍ X കോസ്റ്ററിക്ക 22 ജൂണ്‍ 2018 വെള്ളി 5,30 pm

25. നൈജീരിയ X ഐസ്‌ലന്‍ഡ് 22 ജൂണ്‍ 2018 വെള്ളി 8.30 pm

26. സെര്‍ബിയ X സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡ് 22 ജൂണ്‍ 2018 വെള്ളി 11.30 pm

27. ബെല്‍ജിയം X തുനീഷ്യ 23 ജൂണ്‍ 2018 ശനി 5.30 pm

28. ദക്ഷിണ കൊറിയ X മെക്‌സിക്കോ 23 ജൂണ്‍ 2018 ശനി 8.30 pm

29. ജര്‍മനി X സ്വീഡന്‍ 23 ജൂണ്‍ 2018 ശനി 11.30 pm

30. ഇംഗ്ലണ്ട് X പനാമ 24 ജൂണ്‍ 2018 ഞായര്‍ 5.30 pm

31. ജപ്പാന്‍ X സെനഗല്‍ 24 ജൂണ്‍ 2018 ഞായര്‍ 8.30 pm

32. കൊളംബിയ X പോളണ്ട് 24 ജൂണ്‍ 2018 ഞായര്‍ 11.30 pm

33. സൗദി അറേബ്യ X ഈജിപ്ത് 25 ജൂണ്‍ 2018 തിങ്കള്‍ 7.30 pm

34. ഉറുഗ്വേ X റഷ്യ 25 ജൂണ്‍ 2018 തിങ്കള്‍ 7.30 pm

35. പോര്‍ച്ചുഗല്‍ X ഇറാന്‍ 25 ജൂണ്‍ 2018 തിങ്കള്‍ 11.30 pm

36. സ്‌പെയിന്‍ X മൊറോക്കോ 25 ജൂണ്‍ 2018 തിങ്കള്‍ 11.30 pm

37. ആസ്‌ത്രേലിയ X പെറു 26 ജൂണ്‍ 2018 ചൊവ്വ 7.30 pm

38. ഫ്രാന്‍സ് X ഡെന്‍മാര്‍ക്ക് 26 ജൂണ്‍ 2018 ചൊവ്വ 7.30 pm

39. അര്‍ജന്റീന X നൈജീരിയ 26 ജൂണ്‍ 2018 ചൊവ്വ 11.30 pm

40. ഐസ്‌ലന്‍ഡ് X ക്രൊയേഷ്യ 26 ജൂണ്‍ 2018 ചൊവ്വ 11.30 pm

41. ജര്‍മനി X ദക്ഷിണ കൊറിയ 27 ജൂണ്‍ 2018 ബുധന്‍ 7.30 pm

42. മെക്‌സിക്കോ X സ്വീഡന്‍ 27 ജൂണ്‍ 2018 ബുധന്‍ 7.30 pm

43. സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡ് X കോസ്റ്ററിക്ക 27 ജൂണ്‍ 2018 ബുധന്‍ 11.30 pm

44. ബ്രസീല്‍ X സെര്‍ബിയ 27 ജൂണ്‍ 2018 ബുധന്‍ 11.30 pm

45. കൊളംബിയ X സെനഗല്‍ 28 ജൂണ്‍ 2018 വ്യാഴം 7.30 pm

46. ജപ്പാന്‍ X പോളണ്ട് 28 ജൂണ്‍ 2018 വ്യാഴം 7.30 pm

47. ഇംഗ്ലണ്ട് X ബെല്‍ജിയം 28 ജൂണ്‍ 2018 വ്യാഴം 11.30 pm

48. പനാമ X തുനീഷ്യ 28 ജൂണ്‍ 2018 വ്യാഴം 11.30 pm

പ്രീക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഫൈനല്‍

49. ഗ്രൂപ്പ് എ വിന്നര്‍ X റണ്ണറപ്പ് ഗ്രൂൂപ്പ് ബി 30 ജൂണ്‍ 2018 ശനി 7.30 pm

50. ഗ്രൂൂപ്പ് സി വിന്നര്‍ X റണ്ണറപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഡി 30 ജൂണ്‍ 2018 ശനി 11.30 pm

51. ഗ്രൂപ്പ് ബി വിന്നര്‍ X റണ്ണറപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എ 1 ജൂലൈ 2018 ഞായര്‍ 7.30 pm

52. ഗ്രൂപ്പ് ഡി വിന്നര്‍ X റണ്ണറപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് സി 1 ജൂലൈ 2018 ഞായര്‍ 11.30 pm

53. ഗ്രൂപ്പ് ഇ വിന്നര്‍ X റണ്ണറപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എഫ് 2 ജൂലൈ 2018 തിങ്കള്‍ 7.30 pm

54. ഗ്രൂപ്പ് ജി വിന്നര്‍ X റണ്ണറപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എച്ച് 2 ജൂലൈ 2018 തിങ്കള്‍ 11.30 pm

55. ഗ്രൂൂപ്പ് എഫ് വിന്നര്‍ X റണ്ണറപ്പ് ഗ്രൂൂപ്പ് ഇ 3 ജൂലൈ 2018 ചൊവ്വ 7.30 pm

56. ഗ്രൂപ്പ് എച്ച് വിന്നര്‍ X റണ്ണറപ്പ് ഗ്രൂൂപ്പ് ജി 3 ജൂലൈ 2018 ചൊവ്വ 11.30 pm

ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഫൈനല്‍

57. വിന്നര്‍ മല്‍സരം 49 X വിന്നര്‍ മല്‍സരം 50 6 ജൂലൈ 2018 വെള്ളി 7.30 pm

58. വിന്നര്‍ മല്‍സരം 53 X വിന്നര്‍ മല്‍സരം 54 6 ജൂലൈ 2018 വെള്ളി 11.30 pm

59. വിന്നര്‍ മല്‍സരം 55 X വിന്നര്‍ മല്‍സരം 56 7 ജൂലൈ 2018 ശനി 7.30 pm

60. വിന്നര്‍ മല്‍സരം 51 X വിന്നര്‍ മല്‍സരം 52 7 ജൂലൈ 2018 ശനി 11.30 pm

സെമി ഫൈനല്‍

61. വിന്നര്‍ മല്‍സരം 57 X വിന്നല്‍ മല്‍സരം 58 10 ജൂലൈ 2018 ചൊവ്വ 11.30 pm

62. വിന്നര്‍ മല്‍സരം 59 X വിന്നര്‍ മല്‍സരം 60 11 ജൂലൈ 2018 ബുധന്‍ 11.30 pm

ലൂസേഴ്‌സ് ഫൈനല്‍

63. മല്‍സരം 61ല്‍ തോറ്റവര്‍ X മല്‍സരം
62ല്‍ തോറ്റവര്‍ 14 ജൂലൈ 2018 ശനി 7.30 pm

*64. ഫൈനല്‍ 15 ജൂലൈ 2018 ഞായര്‍ 8.30 pm (വേദി, ലുസ്‌നി് സ്‌റ്റേഡിയം,മോസ്‌ക്കോ)*🎸⚽⚽⚽

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here