ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ,ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ

0
213

.ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാരിലും പ്രായമായവരിലും ഒരുപോലെ കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് .ഇത് ആരംഭത്തിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് രെക്ഷപെടുത്താനാകും .ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്ക്കെയാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു ഡോക്ടർ ഷഫീക്

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here