മലനാട് ടിവിയുടെ കടന്നു വരവ് മലയോരഗ്രാമമായ അച്ചന്കോവിലിനു സമ്മാനിച്ചത്

0
138

അച്ഛൻ കോവിൽ : മലനാട് ടിവിയുടെ കടന്നു വരവും പത്തുനാൾ നീണ്ടുനിന്ന തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണവും മലയോരഗ്രാമമായ അച്ചന്കോവിലിനു സമ്മാനിച്ചത് അക്കമിട്ടു പറഞ്ഞു നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ആര്യങ്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത് സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനും അച്ഛൻ കോവിൽ വാർഡ് മെമ്പറുമായ സുരേഷ് ബാബു ..

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here