മണ്ണിൽ താണാലേ കിണറിൽ തെളിയു.!മഴക്കുഴികള്‍ മഴക്കുഴികള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതെങ്ങനെ

മണ്ണിൽ താണാലേ കിണറിൽ തെളിയു.!മഴക്കുഴികള്‍ മഴക്കുഴികള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതെങ്ങനെ ********************************************** (ചിത്രങ്ങൾക്ക്:കടപ്പാട്,നന്ദി. ശ്രീ.അബ്ദു അരീക്കോട്) മഴപിറക്കുന്ന നാട്ടിൽ ഒരിറ്റ് വെള്ളത്തിനായി നെട്ടോട്ടമോടുന്നവരാണിന്ന്‌ നാം, പ്രകൃതിയോടുള്ള നമ്മുടെ ക്രൂരത വരും തലമുറയ്ക്കുകൂടി ശാപമാകുന്ന അവസ്ഥ.. സാധാരണയായി നാം ടെറസിലും, പറമ്പിലും പെയ്യുന്ന മഴയെ പൈപ്പുവഴി റോഡിലേക്ക്‌ ഒഴുക്കും, മുറ്റത്ത് താഴാമെന്നു മഴ കരുതിയെങ്കിൽ തെറ്റി, അവിടെ...

*ജ്വാലാമുഖി*

കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ജ്വാലാമുഖിയേ പറ്റി ........... അച്ഛനെ ധിക്കരിച്ച് ശിവനെ ഭര്‍ത്താവായി കിട്ടുവാന്‍ കഠിനതപസ്സ് ചെയ്യ്തതിനാലും , ദക്ഷയാഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ ചെന്നപ്പോള്‍ ഉണ്ടായ അപമാനത്തില്‍ മനം നൊന്ത് പ്രാണത്യാഗം ചെയ്യ്തത്തില്‍ കുപിതനായ മഹാദേവന്‍ സതീദേവിയുടെ മ്യതശരീരവുമായി സംഹാരതാണ്ഡവമാടിയ ശിവന്‍റെ കോപം തണുപ്പിക്കുവാനായി മഹാവിഷ്ണു സതിദേവിയുടെ ശരീരം അന്‍മ്പത്തിയൊന്ന്‍ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഭൂമിയിലേക്കിട്ടു... ശരീര...

Latest News

Most Read